Durf te doen, beleven en ontdekken

De meeste mensen voelen zich het beste wanneer zij gestimuleerd en geprikkeld worden door hun eigen omgeving (sociaal en cultureel). Familie, werk, vrienden en kennissen, leren, hobby’s het geeft het gevoel dat je ertoe doet. Dat je nuttig bent en je leven in de hand hebt. Wanneer, om welke reden ook, mensen niet kunnen doen wat zij altijd hebben willen doen zijn velen geneigd vooral te kijken naar de onmogelijkheden. Als ook de omgeving die onmogelijkheden bevestigt, winnen gevoelens van machteloosheid en afhankelijkheid het van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden, ondanks beperkingen, worden benadrukt.
Dat er wordt gekeken naar wat wel kan, wat vandaag kan, in het hier en nu en dan mensen gewoon een prettige dag hebben.

Wij werken daarom vanuit de visie dat elk mens ongeacht beperkingen (meestal) in staat blijft een eigen regie te voeren.
Dit houdt mensen betrokken en vitaal. ‘Durf te doen, beleven en ontdekken’ is dan ook ons motto.

in de praktijk betekent het dat wij mensen professionele en hoogwaardige ondersteuning bieden, bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie in eigen leven.